Droogdokken Geklasseerde site, gebouwd in 1888.

Geschiedenis

De voorhaven-droogdokken werden door de stad voor het eerst in concessie gegeven aan de scheepswerf Beauval en dienden voor de herstelling van zeeschepen. Ze waren uitgerust met een stoompoldergemaal voor het leegpompen van de bassins.
De scheepswerf Beauval werd gesticht in 1857 en bevond zich ter hoogte van de Muidespoorwegbrug. Zij stond tevens ook in voor de bouw van Meulestedebrug